Mgr. Karin Marcin

Diplomová práce

An Analysis of the Modern English Translation of the Poetry of Mary Queen of Scots

An Analysis of the Modern English Translation of the Poetry of Mary Queen of Scots
Anotace:
Hlavním cílem této práce je analýza moderního anglického překladu poezie Marie, královny skotské. Zaměřuje se na tři klíčové oblasti. Úvodní část zkoumá Mariin bouřlivý život z historického hlediska. Druhá pak analyzuje vzdělání a gramotnost žen v renesančním věku a jejich dopad na Mariino psaní. Třetí oblast se zaměřuje na rozbor Mariiny poezie a na to, jak byla její tvorba po staletí přijímána a …více
Abstract:
The main aim of this thesis is an analysis of the modern English translation of the poetry of Mary Queen of Scots. The chief objective is to focus on three main areas. Firstly, it examines Mary´s turbulent life from a historical perspective. Secondly, the thesis analyses women´s education and literacy in the Renaissance age and how it impacted Mary´s writing. Lastly, this thesis focuses on Mary´s poetry …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2021
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/dfl0s/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Marie Crhová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Libor Práger, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě