Bc. Kateřina Kovárová

Diplomová práce

Rekonstrukce vrchnostenské kanceláře velkostatku Veveří v 1. polovině 19. století

Reconstruction suzerain offices estate Veveří in the first half of the 19th century
Anotace:
Magisterská diplomová práce se zabývá rekonstrukcí vrchnostenské kanceláře velkostatku Veveří v 1. polovině 19. století. Popisuje jednotlivé úřady na panství, jejich chod a funkci. Součástí je kapitola týkající se typů písemností přijímaných a vydávaných vrchnostenskou kanceláří, jejichž příklady jsou připojeny v obrazové příloze na konci práce.
Abstract:
The diploma thesis deals with the reconstruction suzerain office estate Veveří in the first half of the 19th century. Describes the various offices of the estate, their operation and function. Includes a chapter on the types of documents received and issued by the suzerain office, examples of which are connected at the end of work.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 8. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Zbyněk Sviták, CSc.
  • Oponent: doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta