Antonín Kovářík

Bakalářská práce

Hodnocení konkurence mezi dopravci v úseku Praha - Brno

Evaluation of competition among carriers on the route Prague – Brno
Anotace:
Cílem bakalářské práce je zhodnotit konkurenci na vybraném trhu – konkrétně konkurenci na trhu mezi dopravci na trase Praha–Brno. Práce je rozdělena do sedmi kapitol a dělí se na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou vy-světleny základní pojmy související s daným tématem jako např. konkurence, kon-kurenční výhoda aj., dále popis autobusové a železniční dopravy. Následuje prak-tická …více
Abstract:
The aim of the bachelor's thesis is to evaluate the competition in the selected market - specifically the competition in the market between carriers on the route Prague-Brno. The work is divided into seven chapters and is divided into theoret-ical and practical part. The theoretical part explains the basic concepts related to the topic, such as competition, competitive advantage, etc., as well as a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Veronika Kajurová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta