Antonín Kovářík

Bachelor's thesis

Hodnocení konkurence mezi dopravci v úseku Praha - Brno

Evaluation of competition among carriers on the route Prague – Brno
Abstract:
Cílem bakalářské práce je zhodnotit konkurenci na vybraném trhu – konkrétně konkurenci na trhu mezi dopravci na trase Praha–Brno. Práce je rozdělena do sedmi kapitol a dělí se na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou vy-světleny základní pojmy související s daným tématem jako např. konkurence, kon-kurenční výhoda aj., dále popis autobusové a železniční dopravy. Následuje prak-tická …more
Abstract:
The aim of the bachelor's thesis is to evaluate the competition in the selected market - specifically the competition in the market between carriers on the route Prague-Brno. The work is divided into seven chapters and is divided into theoret-ical and practical part. The theoretical part explains the basic concepts related to the topic, such as competition, competitive advantage, etc., as well as a …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 5. 2020

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Veronika Kajurová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta