Radka Osmíková

Bakalářská práce

Nepojistné sociální dávky vyplácené Úřady práce ČR

Non-insurance social benefits paid by labor offices in the Czech Republic
Anotace:
Tato práce analyzuje podmínky při vyplácení nepojistných sociálních dávek a jejich využití. Zahrnuje též historické souvislosti a současnost sociální správy, vývoj a reformu sociální ochrany ČR. Práce porovnává vývoj výdajů na dávky v letech 2012 až 2013 a je doplněna tabulkami a grafy. Jsou zde také uvedeny praktické, ale fiktivní případy z praxe.
Abstract:
This paper analyzes the conditions upon payment of non-insurance social benefits and their use. It also includes a historical context and present social administration, development and a reform of social protection in the Czech Republic. The thesis compares the development of the benefits expenditure in years 2012- 2013 and it contains charts and graphs. There are also practical, though fictitous, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Jan Fuka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Osmíková, Radka. Nepojistné sociální dávky vyplácené Úřady práce ČR. Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní