Bc. Barbora Kárníková

Diplomová práce

Sociologická interpretace české sexuologické školy

Sociological Interpretation of Czech Sexology
Anotace:
Práce se zabývá kritickou sociologickou interpretací českého sexuologického diskursu. Vychází z poststrukturalistické teorie Michela Foucaulta a feministických poststrukturalistických teorií (Judith Butler). V teoretické části se práce věnuje základním teoretickým konceptům a východiskům. Pojednává vztah bio-moci, vědění, diskursu a subjektu a vysvětluje pojmy sociální konstrukce těla a sexuality …více
Abstract:
The thesis provides a critical sociological interpretation of Czech sexological discourse. It is grounded in poststructuralist theory of Michel Foucault and feminist poststructuralist theory (Judith Butler). Theoretical part deals with main theoretical concepts as discourse, knowledge, biopower, and subject, and explains the terms of social construction of body and sexuality (gender/sex, normative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií