Bc. Markéta Strouhalová

Bakalářská práce

Poruchy příjmu potravy v období pubescence a adolescence

Eating disorders during pubescence and adolescence
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá poruchami příjmu potravy u pubescentů a adolescentů. Práce se skládá z teoretické a empirické části. Teoretická část definuje jednotlivé typy poruch příjmu potravy a příčiny vzniku, popisuje zdravotní komplikace, léčbu a prevenci. V empirické části byl proveden kvantitativní výzkum formou nestandardizovaného dotazníku. Výzkum byl založen na subjektivních vyjádřeních respondentů …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with eating disorders in pubescents and adolescents. The work consists of theoretical and empirical part. The theoretical part defines various types of eating disorders and causes of their origin, describes health complications, treatment, and prevention. Quantitative research in the empirical part, was performed in the form of a non-standardized questionnaire. The research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Dana Soldánová
  • Oponent: prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta