Bc. Hynek Hluchník

Diplomová práce

Využití nástrojů vícekriteriálního rozhodování pro výběr vhodného dodavatele dopravní techniky

The application of multi-criteria decision making tools for choosing the right supplier of transportation technology
Anotace:
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá aplikací nástrojů vícekriteriálního rozhodování ve firemní praxi. Konkrétně při realizaci výběru dodavatele dopravní techniky v logistické společ-nosti. V úvody jsou vysvětleny základní pojmy v oblasti logistiky a přepravy zboží, se zaměře-ním na moderní trendy a aktuální směry vývoje v tomto oboru. Dále se teoretická část práce zabývá vymezením pojmů souvisejícím …více
Abstract:
The object of this master thesis is the application of multi-criteria decision making tools for choosing the suitable supplier of tranportation technology for logistics company. In the first part are described modern concepts and trends in logistics and transport of goods. There are explained basic principles of decision making and methods and tools of multi-criteria decision making. In the second …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Petr Besta, Ph.D.
  • Oponent: Václav Nétek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.