Bc. Hynek Hluchník

Master's thesis

Využití nástrojů vícekriteriálního rozhodování pro výběr vhodného dodavatele dopravní techniky

The application of multi-criteria decision making tools for choosing the right supplier of transportation technology
Abstract:
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá aplikací nástrojů vícekriteriálního rozhodování ve firemní praxi. Konkrétně při realizaci výběru dodavatele dopravní techniky v logistické společ-nosti. V úvody jsou vysvětleny základní pojmy v oblasti logistiky a přepravy zboží, se zaměře-ním na moderní trendy a aktuální směry vývoje v tomto oboru. Dále se teoretická část práce zabývá vymezením pojmů souvisejícím …more
Abstract:
The object of this master thesis is the application of multi-criteria decision making tools for choosing the suitable supplier of tranportation technology for logistics company. In the first part are described modern concepts and trends in logistics and transport of goods. There are explained basic principles of decision making and methods and tools of multi-criteria decision making. In the second …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 4. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Ing. Petr Besta, Ph.D.
  • Reader: Václav Nétek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.