BcA. Tereza Koláčková

Bachelor's thesis

Inspirace vybranými postupy loutkoherecké tvorby a jejich aplikace v oblasti dramatické výchovy. (Reflexe zkušeností studijního pobytu na Katedře bábkarskej tvorby VŠMU).

Inspiration by Puppetry in Drama Education and some possibilities for their applications. (Reflection on the experience of study visit Department of Puppetery Academy of Performing Arts VŠMU)
Anotácia:
Bakalářská práce pojednává o využití vybraných loutkohereckých postupů v rámci dramatické výchovy. Zaměřila jsem se na práci s manekýnem, kterou jsem měla možnost si vyzkoušet během studijního pobytu na VŠMU v Bratislavě. Na základě jeho reflexe jsem vytvořila koncept dílny, která směřuje k divadelnímu tvaru a je vedená k zvládnutí základní techniky vodění manekýna. Podoba dílny je inspirovaná slovenským …viac
Abstract:
Bachelor thesis deals with using puppet in creative drama. I focused on work with mannequin puppet, which I could study in Department of Puppetry, Academy od Performing Arts, Bratislava. I created a concept of a workshop based on reflexion of this study visit. The aim of the workshop is to learn the basical technique of mannequin animation. Workshop is inspired by Slovak folk culture, one folk ballad …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2012
  • Vedúci: doc. PhDr. Jan Roubal, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jarmila Hrabalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/fyfbi/

Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno

Faculty of Theatre

Bachelor programme / odbor:
Dramatic Arts / Drama in Education