Theses 

Majetková a kapitálová struktura podniku – Bc. Andrea BLAŽKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Obchodní podnikání

Bc. Andrea BLAŽKOVÁ

Bakalářská práce

Majetková a kapitálová struktura podniku

property and capital structure of the enterprise

Anotace: Tato práce se zabývá provedením analýzy majetkové a kapitálové struktury v konkrétních podmínkách vybraného podniku a posouzení řízení těchto stránek podnikání. První část práce se zabývá obecnou charakteristikou majetku a kapitálu a popisem důležitých faktorů ovlivňujících jejich strukturu. Metodická část podává přehled o metodách a ukazatelích a slouží jako podklad pro následnou praktickou aplikaci. Po krátkém představení stavebního podniku HOCHTIEF CZ, a. s. následuje analytická část, kde je posouzena majetková a kapitálová struktura pomocí horizontální analýzy, vertikální analýzy a základních ukazatelů finanční analýzy.

Abstract: The present thesis deals with the analysis of the property and capital structure in concrete conditions of the selected enterprise.

Klíčová slova: majetek, kapitál, majetková struktura, kapitálová struktura, vývoj, finanční analýza

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2008
  • Zveřejnit od: 18. 4. 2008
  • Identifikátor: 7744

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2008
  • Vedoucí: Ing. Václav Krutina, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 18. 04. 2008

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 4. 2008 dostupné: světu
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Ekonomická fakulta

Jak správně citovat práci

BLAŽKOVÁ, Andrea. Majetková a kapitálová struktura podniku. Č. Bud., 2008. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 11. 2017 13:51, 47. (lichý) týden

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz