Monika FRANKEOVÁ

Bakalářská práce

Transkripční metody šifrování dat

The transcription data encryption method
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá popisem jednotlivých druhů transkripčních metod šifrování dat. U každé metody je popsán její princip, uveden názorný příklad a popsány její výhody a nevýhody. V části věnované kryptoanalýze jsou popsány její obecné kroky, popsána frekvenční analýza textu a uveden příklad postupu luštění polyalfabetické šifry. Součástí této práce je i interaktivní prezentace, ve které …více
Abstract:
This thesis explains types of transcription data encryption methods. It describes a principle of each method, gives an example to illustrate each method and describes advantages and disadvantages of each method. The section devoted to cryptanalysis describes it's general steps, also explains frequency analysis of the text and gives an example of solving the procedure of polyalphabetic cipher. An interactive …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014
Zveřejnit od: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Radim Farana, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FRANKEOVÁ, Monika. Transkripční metody šifrování dat. Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma