Bc. Jitka TRUKSOVÁ

Master's thesis

Sledování vlivu intervenčního pohybového programu na vybrané zdravotní ukazatele u mužů středního věku

Monitoring the influence the interventional physical program on selected health indicators in middle-aged men
Abstract:
Cílem práce bylo vyhodnotit vliv intervenčního pohybového programu aplikovaného na skupinu mužů středního věku. Program probíhal během dvanácti týdnů ve vybraném pohybovém studiu formou individuálního tréninků. Byla vyhodnocena data získaná měřením metodou bioelektrické impedance na přístroji IN BODY 230. Sledované vybrané parametry: BMI, množství svalové hmoty, tělesný tuk a množství viscerálního …more
Abstract:
The aim of the work was to evaluate the effect of the interventional exercise program applied to a group of middle-aged men. The program took place during the twelve weeks in the selected physical education in the form of individual training. The data obtained from bioelectric impedance measurements on the IN BODY 230 instrument were evaluated. Selected parameters monitored: BMI muscle mass body fat …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 6. 2018

Thesis defence

 • Supervisor: MUDr. Renata Vařeková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

TRUKSOVÁ, Jitka. Sledování vlivu intervenčního pohybového programu na vybrané zdravotní ukazatele u mužů středního věku. Olomouc, 2018. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta tělesné kultury

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta tělesné kultury
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses zdw4m7 zdw4m7/2
22/6/2018
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
22/6/2018
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.