Theses 

SWOT analýza sociálneho podniku v gastronómii. – Veronika Belková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Institute of Hospitality Management in Prague

Bachelor programme / field:
Gastronomy, Hotel Management and Tourism / Hospitality Management

Theses on a related topic

Display description
  • No theses on a related topic available.

Veronika Belková

Bachelor's thesis

SWOT analýza sociálneho podniku v gastronómii.

SWOT analysis of the social enterprise operating in gastronomy.

Abstract: This bachelor thesis aims to analyze a social enterprise in gastronomy with a common analyzing tool - SWOT analysis. This topic is applied to two specific social enterprises in Czech and Slovak Republic. The most important part of this thesis is processing of two SWOT analyses – each applied to chosen social enterprise in gastronomy – one in Czech and one in Slovak Republic. In concluding part of the thesis we suggested couple solutions to aim the problematics arising from analysis of weaknesses and threats supported by their strengths and opportunities from external environment separately for each analyzed enterprise. This led into suggestions for social entrepreneurship as a whole to conclude the thesis.

Abstract: Bakalárska práca sa zaoberá analýzou vonkajšieho a vnútorného prostredia sociálneho podniku. V teoretickej časti rozoberá pojmy ako sociálna ekonomika, sociálne podnikanie, znevýhodnené skupiny ľudí a taktiež približuje sociálne podnikanie na Slovensku a v Českej republike. Praktická časť sa zaoberá samotnou SWOT analýzou. Analýza bola aplikovaná na dva konkrétne podniky, jeden na Slovensku a druhý v Českej republike. Metódy výskumu použité v práci boli analýza, pozorovanie porovnanie, cielené rozhovory a dotazníky. Pomocou týchto metód boli zistené silné a slabé stránky, príležitosti a ohrozenia podnikov. V závere práce sú tieto dva podniky porovnané a sú navrhnuté stratégie do budúcnosti osobitne pre každý podnik.

Keywords: Sociálne podnikanie, sociálne podniky, hendikep, znevýhodnené osoby, problém sociálneho podniku, občianske združenie

Language used: Slovak

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2016
  • Supervisor: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze


Go to top | Current date and time: 23/7/2019 13:29, Week 30 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz