Veronika Belková

Bachelor's thesis

SWOT analýza sociálneho podniku v gastronómii.

SWOT analysis of the social enterprise operating in gastronomy.
Abstract:
This bachelor thesis aims to analyze a social enterprise in gastronomy with a common analyzing tool - SWOT analysis. This topic is applied to two specific social enterprises in Czech and Slovak Republic. The most important part of this thesis is processing of two SWOT analyses – each applied to chosen social enterprise in gastronomy – one in Czech and one in Slovak Republic. In concluding part of the …more
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá analýzou vonkajšieho a vnútorného prostredia sociálneho podniku. V teoretickej časti rozoberá pojmy ako sociálna ekonomika, sociálne podnikanie, znevýhodnené skupiny ľudí a taktiež približuje sociálne podnikanie na Slovensku a v Českej republike. Praktická časť sa zaoberá samotnou SWOT analýzou. Analýza bola aplikovaná na dva konkrétne podniky, jeden na Slovensku a druhý …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2016
  • Supervisor: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze

Institute of Hospitality Management in Prague

Bachelor programme / field:
Gastronomy, Hotel Management and Tourism / Hospitality Management

Theses on a related topic