BcA. Ivana Fujdiaková

Diplomová práce

Kompletní průzkum a restaurování dvou barokních podobizen Marie Antonie z Questenbergu a Duchovního v černé paruce ze sbírek zámku Jaroměřice nad Rokytnou, Jiří Josefík - život a restaurování

Comprehensive research and restoration of two Baroque portraits Marie Antonie z Questenbergu and Duchovní v černé paruce from the collections of the Jaroměřice nad Rokytnou chateau, Jiří Josefík - life and restoration
Anotace:
Diplomová práce se v první části zabývá restaurátorskými zásahy včetně průzkumů na dvou olejomalbách na textilní podložce, barokních portrétech Marie Antonie z Questenberku a Duchovního v černé paruce ze sbírek zámku Jaroměřice nad Rokytnou. Druhá část je zaměřena na zesnulého českého restaurátora Jiřího Josefíka. Tato část se zabývá jeho životem, odbornou publikační činností a restaurováním uměleckých …více
Abstract:
The first part of the thesis deals with restoration interventions, including surveys of two oil paintings on a textile base, Baroque portraits of Maria Antonia of Questenberk and the Clergyman with a black wig from the collections of Jaroměřice nad Rokytnou Chateau. The second part is focused on the deceased Czech restorer Jiří Josefík. This part deals with his life, professional activities and restoration …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 9. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Vladislava Říhová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Fujdiaková, Ivana. Kompletní průzkum a restaurování dvou barokních podobizen Marie Antonie z Questenbergu a Duchovního v černé paruce ze sbírek zámku Jaroměřice nad Rokytnou, Jiří Josefík - život a restaurování. Litomyšl, 2020. diplomová práce (MgA.). Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování

Univerzita Pardubice

Fakulta restaurování

Magisterský studijní program / obor:
Výtvarná umění / Restaurování a konzervace uměleckých a umělecko-řemeslných děl na papírových, textilních a souvisejících podložkách: Textil

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.