Vojtěch Moravec

Diplomová práce

Metody komprese bioinformatických dat pro přenos na HPC infrastrukturu

Data Compression Methods for Bioinformatic Data Transfer on HPC Infrastructure
Anotace:
Bioinformatická data patří v současné době k jedním z nejdůležitějších typů dat pro klinický a biologický výzkum. S rychlým vývojem mikroskopických technologií je kvalita a velikost datasetů stále větší. Cílem této práce je prozkoumat metody komprese bioinformatických dat. Komprese by zajistila rychlejší přenos a menší nároky na uchovávání těchto datasetů. Nejprve zběžně uvedeme existující metody bezztrátové …více
Abstract:
Bioinformatical data are currently one of the most valuable data types for clinical and biological research. The fast development of microscopy techniques leads to more data with higher quality than ever before. This thesis aims to explore methods of compression of bioinformatical data. The compression would result in faster transmission times and smaller requirements for data storage. First, we describe …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2020
  • Vedoucí: Jiří Dvorský
  • Oponent: Michal Krumnikl

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika