Klára LEVÁKOVÁ

Bakalářská práce

Specifika ošetřovatelské péče o pacienta s potřebou umělé plicní ventilace

Specifics of Nursing Care for Patient with the Need of Artificial Lung Ventilation
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá specifiky ošetřovatelské péče o pacienta s potřebou umělé plicní ventilace. Teoretická část práce pojednává o fyziologii respiračního systému, přístupech do dýchacích cest, problematice umělé plicní ventilace a ošetřovatelské péči o ventilovaného pacienta. Praktická část práce pomocí anonymních dotazníků zjišťuje znalosti a dovednosti sester pracujících na oddělení intenzivní …více
Abstract:
This Bachelor's thesis focuses on nursing care for patients needing mechanical lung ventilation. The theoretical part deals with the physiology of the respiratory system, airways access, issues of mechanical ventilation and nursing care for a ventilated patient. Using anonymous questionnaires, the practical part of the thesis investigates the knowledge and skills related to mechanical ventilation among …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Pavlína Tůmová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LEVÁKOVÁ, Klára. Specifika ošetřovatelské péče o pacienta s potřebou umělé plicní ventilace. Plzeň, 2021. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/