Jan VRÁNA

Bakalářská práce

Lyžařské kvalifikace v ČR

Ski Qualifications in the Czech Republic
Anotace:
Z důvodu vysokého zájmu o lyžařský sport je pro výuku lyžování nutné mít vytvořený kvalitní vzdělávací systém. V podmínkách České republiky není tento systém zcela přehledný, proto se v rámci bakalářské práce pokusím o co nejpřehlednější zpracování jednotlivých kvalifikací napříč akreditovanými zařízeními a také srovnání celého systému se zahraničními organizacemi. Účelem této bakalářské práce je vytvořit …více
Abstract:
Because of really high interest in ski sport there is need to create quality educational systém. In the Czech republic this system is not entirely clear. Therefore is this bachelor thesis focused on creating organized list of ski qualifications in the Czech republic and their comparison with abroad system. Target of this bachelor thesis is creating organized list of used ski qualifications in the Czech …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2016
Zveřejnit od: 6. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VRÁNA, Jan. Lyžařské kvalifikace v ČR. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 6. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Rekreologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.