Jan VRÁNA

Bachelor's thesis

Lyžařské kvalifikace v ČR

Ski Qualifications in the Czech Republic
Abstract:
Z důvodu vysokého zájmu o lyžařský sport je pro výuku lyžování nutné mít vytvořený kvalitní vzdělávací systém. V podmínkách České republiky není tento systém zcela přehledný, proto se v rámci bakalářské práce pokusím o co nejpřehlednější zpracování jednotlivých kvalifikací napříč akreditovanými zařízeními a také srovnání celého systému se zahraničními organizacemi. Účelem této bakalářské práce je vytvořit …more
Abstract:
Because of really high interest in ski sport there is need to create quality educational systém. In the Czech republic this system is not entirely clear. Therefore is this bachelor thesis focused on creating organized list of ski qualifications in the Czech republic and their comparison with abroad system. Target of this bachelor thesis is creating organized list of used ski qualifications in the Czech …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 4. 2016
Accessible from:: 6. 4. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: doc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VRÁNA, Jan. Lyžařské kvalifikace v ČR. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.4.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 6. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

University of Ostrava

Pedagogical Faculty

Bachelor programme / field:
Physical Education and Sport / Recreology

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.