Mgr. Kristýna Jánová

Bakalářská práce

Charakterizace a účinky komplexních směsí látek z vodního květu sinic

Characterization and effects of complex mixtures from aquatic cyanobacterial bloom
Anotace:
S masivním rozvojem květu sinic je spojeno mnoho negativních účinků na organismy, souvisejících s jejich sekundárními aktivními metabolity – cyanotoxiny. Jedním z potenciálních negativních účinků cyanotoxinů je endokrinní disrupce. Práce je zaměřena na problematiku endokrinní disrupce látek sinicového původu (fytoestrogenů). Největší důraz byl kladen na optimalizaci extrakce sinicové biomasy s ohledem …více
Abstract:
With the massive developtment of aquatic cyanobacterial water bloom are related negative effects on living organisms. The effects are dependent on cyanotoxins. One of the negative effects is endocrine disruption. The thesis especially focuses on endocrine disruption of cyanobacterial compounds (phytoestrogens). The greatest emphasis was on optimization of extraction of complex mixtures from cyanobacterial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Adamovský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta