Bc. Lenka Votřelová

Bakalářská práce

Životní situace klientů vybraného Azylového domu pro mládež

Living situation of the clients in the specific Shelter for youths
Anotace:
Bakalářská práce „Životní situace klientů vybraného Azylového domu pro mládež“ se zaměřuje na posouzení životních situací mladistvých klientů v daném zařízení. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy životní situace a sociální fungování, posouzení v sociální práci, adolescence, riziková mládež a dále je zde uvedena charakteristika vybraného Azylového domu pro mládež. Druhá část práce obsahuje metodologii …více
Abstract:
Bachelor thesis „Living situation of the clients in the specific Shelter for youths“ focuses on the assessment of living situations of young clients in the specific shelter. In the theoretical part there are explained terms like living situation, social functioning, assessment in social work, adolescence and youths at risk and there is also the description of the specific Shelter for youths. The second …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Monika Punová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Vladislava Vondrová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií