Theses 

Analýza rozpočtu školské příspěvkové organizace – Bc. Pavlína Krejsová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Pavlína Krejsová

Bakalářská práce

Analýza rozpočtu školské příspěvkové organizace

Analysis the budget education allowance organization

Anotace: Bakalářská práce se zabývá školskými příspěvkovými organizacemi územního samosprávného celku, konkrétně příjmovou stranou rozpočtu těchto organizací. Teoretická část práce obecně popisuje vznik, zánik a hospodaření příspěvkové organizace územního samosprávného celku, dále uvádí skladbu příjmové strany rozpočtu školské příspěvkové organizace a rozebírá pojem rozpočtové predikce. Praktická část práce předkládá analýzu příjmové strany rozpočtu školské příspěvkové organizace, konkrétně Základní školy Vysoké nad Jizerou, za rok 2012. Analýza zahrnuje výpočet závazných i orientačních ukazatelů příspěvku poskytovaného ze státního rozpočtu v roce 2012, vývoj velikosti příspěvku poskytovaného zřizovatelem organizace, rozbor příjmů plynoucích z vlastní hlavní a doplňkové činnosti. Součástí této práce je i prognóza příjmové strany rozpočtu Základní školy Vysoké nad Jizerou pro rok 2014 a 2015.

Abstract: This thesis is called “Analysis the budget education allowance organization“. This thesis deals with school-funded organizations unitary authority, namely the revenue side of the budget of these organizations. The theoretical part describes the creation, destruction and management of contributory organization of the territorial self-governing unit. And also includes the track of the revenue side of the budget funded educational organizations and discusses the concept of financial prediction. The practical part consists of an analysis of the revenue side of the budget funded educational organization, namely Primary School Vysoké nad Jizerou, in 2012. The analysis includes the calculation of the binding and orientation indicators allowance provided from the state budget in 2012, the size of the development contribution for the founder of the organization, analysis of revenue resulting from its own main and supplementary activities. Last part of this work contains the prediction of the revenue side of the budget Primary School Vysoké nad Jizerou for 2014 and 2015.

Klíčová slova: Školská příspěvková organizace, rozpočet, analýza rozpočtu, rozpočtová prognóza.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2013
  • Vedoucí: MBA Jaromír Stemberg
  • Oponent: Ing. Miroslav Červenka

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 13:03, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz