Marie HOLEČKOVÁ

Bakalářská práce

Zvuk, Obraz, Experiment

Author's book
Anotace:
Práce Zvuk, obrázek, experiment je autorskou knihou na téma zvukové vizualizace. Zabývá se samotným zvukem, jeho historií a zpracováním a hlavně také zvukem ve vztahu k obrazu. Najdete zde průřez výše uvedenou historií, informace o zpracování zvuku nebo interaktivní příklady aplikací pro vizualizaci zvuku.
Abstract:
The work Sound, Image, Experiment is an author's book on the topic of sound visualization. It deals with the sound itself, its history and processing, as well as the sound in relation to the image. Here you will find a cross-section of the above-mentioned history, information on sound processing, or interactive examples of applications for sound visualization.
 

Klíčová slova

zvuk soundart vizualizace hudba
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 7. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. akademický malíř Ditta Jiřičková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOLEČKOVÁ, Marie. Zvuk, Obraz, Experiment. Plzeň, 2020. bakalářská práce (BcA.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Bakalářský studijní program / obor:
Výtvarná umění / Ilustrace a grafika, specializace Grafický design