Jana Petrovičová

Bakalářská práce

Antioxidační aktivity okřehku Lemna minor L. v abiotickém stresu

Antioxidant activity of duckweed Lemna minor L. in abiotic stress
Anotace:
Perzistentní organické polutanty a pesticidy mají na rostliny obecně škodlivý vliv. Cílem bakalářské práce bylo sledovat a zhodnotit vliv koncentrací (0,5 mg/l a 5 mg/l) flurochloridonu a fluorantenu na rostliny okřehku menšího (Lemna minor L.). Z morfologického hlediska byly pozorovány změny vzhledu a růstu rostlin ohřehku. Byl zjištěn značný vliv flurochloridonu na rostliny. Z fyziologického hlediska …více
Abstract:
Persistent organic pollutants and pesticides have on plants generally injurious effect. The aim of this bachelor thesis was monitoring and evaluating the impact of concentrations (0.5 mg / l and 5 mg / l) flurochloridone and fluoranthene on plants of duckweed (Lemna minor L.). From the morphological view were observed changes of appearance and growth of plants of duckweed. It was found flurochloridone …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: RNDr. Ing. Marek Klemš, Ph.D.
 • Oponent: Dagmar Chudobová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses zeb42n zeb42n/2
11. 5. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Halíčková, K.
5. 6. 2015
Halíčková, K.
11. 5. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.