Michaela KARKOŠKOVÁ

Bakalářská práce

Current State of the Level of English Pronunciation of Czech Businessmen

Current State of the Level of English Pronunciation of Czech Businessmen
Abstract:
The thesis examines the current state and level of English pronunciation used by Czech businessmen working in travel agencies, banking, lodgings etc. The work describes the phonological systems of English variations and their comparisons to the Czech system. The aim of the thesis is to assess the current level of pronunciation of the businessmen and to suggest possible improvements.
Abstract:
Práce se zabývá aktuálním stavem anglické výslovnosti českých podnikatelů, podnikajících v cestovním ruchu, bankovnictví, hotelnictví, atd. Práce popisuje fonologické systémy zavedené v angličtině, a porovnává je s českým systémem. Cílem práce je nalezení aktuální úrovně výslovnosti podnikatelů a navržení řešení pro případné zlepšení situace.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 3. 2008
Zveřejnit od: 12. 3. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2008
  • Vedoucí: prof. PhDr. Stanislav Kavka, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KARKOŠKOVÁ, Michaela. Current State of the Level of English Pronunciation of Czech Businessmen. Ostrava, 2008. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.3.2008

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 3. 2008 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Angličtina ve sféře podnikání

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.