BcA. Miloš HANZÉLY

Diplomová práce

1. Teoretická část: Dozvukové procesory a jejich využití v audiovizuální tvorbě 2. Praktická část: Animovaný film, zvuk

1. Teoretical Part: Reverberation Processors and their Use in Audiovisual Production 2. Practical Part: Animated film - Sound
Anotace:
Diplomová práca je spracovaná na tému ?Dozvukové procesory a ich využitie v AV tvorbe?. Poskytuje obraz o problematike simulovania umelého priestoru, predstavuje a porovnáva jednotlivé technológie, ktoré na dané účely používame a opisuje zaužívané postupy práce s nimi, v rovine dramaturgickej výstavby AV diela, či v rovine technických úprav zvuku. Okrem teoretických a praktických poznatkov sú v práci …více
Abstract:
Diploma thesis is concerned with topic ?Reverb processors and their use in AV production?. It provides complex view on issue of simulation of space and also presents, compares and describes individual technologies and methods used for this purpose, either on field of dramaturgical constructing of AV piece, or on field of technical modification of sound. Besides theoretical and practical knowledge, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 9. 2012
Zveřejnit od: 17. 9. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Ján Grečnár, ArtD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HANZÉLY, Miloš. 1. Teoretická část: Dozvukové procesory a jejich využití v audiovizuální tvorbě 2. Praktická část: Animovaný film, zvuk. Zlín, 2012. diplomová práce (MgA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.9.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 9. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Magisterský studijní program / obor:
Teorie a praxe audiovizuální tvorby / Střih a zvuk