Bc. Tomáš Kulhánek

Diplomová práce

Přínos aktivit z oblasti cestovního ruchu k rozvoji regionů a ke zmírňování interregionálních disparit

Contribution of activities from travel industry for regional development and reduction of interregionals disparities
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou interregionálních disparit regionů a možnostmi jejich zmírňování či odstraňování aktivitami v oblasti cestovního ruchu. Interregionální disparity jsou v této diplomové práci pojaty jako rozdíly mezi regiony navzájem. Diplomová práce poměrně podrobně definuje základní teoretické vymezení regionálního členění České republiky a definování historických důvodů …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the problems of inter-regional disparity between regions and the possible solutions by activities in the field of tourism. In this diploma thesis, the inter-regional disparities are comprehended as differences between the regions themselves. The thesis outlines in detail the basic regional structure and division in the Czech Republic and end defines the historical reasons …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2010
  • Vedoucí: prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní