MgA. Martin Hudec

Diplomová práce

Použití technik Michaila Čechova při tvorbě postavy

Practical application of Michal Chekhov technique to developing a character
Anotace:
Diplomová práce „Použití technik Michaila Čechova při tvorbě postavy“ se zabývá analýzou základních aspektů jedné z nejznámějších hereckých technik. Zpracovává poznatky z dosud nepřeložené literatury, moje zkušenosti z vedení hereckých workshopů a osobní zkušenosti z herecké tvorby. Tato práce poskytuje nové úhly pohledu, návrhy cvičení a podněty k rozvíjení herecké práce.
Abstract:
Diploma thesis „Practical application of Michal Chekhov's technique for developing a character” deals with analysis of basic aspects of one of the best known acting techniques. It processes information from literature that has not yet been translated, my personal experience in leading workshops as well as my personal acting experience. This thesis offers new points of view, exercise suggestions and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 8. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Aleš Bergman, Ph.D.
  • Oponent: doc. MgA. Lukáš Rieger, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/auvyl/