Bc. Kateřina HUCLOVÁ

Master's thesis

Geneze stereotypního zobrazování žen v českých médiích na vybraném příkladu od roku 2000 do roku 2012

Genesis of the Stereotypical View of Women in the Czech Media on the Chosen Example from the Year 2000 to the Year 2012
Abstract:
Diplomová práce se zaměřuje na stereotypní zobrazování žen v médiích. Konkrétně jde o zobrazení ideálu ženské krásy. Teoretická část vysvětluje pojem stereotyp, geneze a gender. Zaměřuje se i na stereotypy v médiích, genderové stereotypy a na vztah médií a genderu. Zmíněn je i vývoj a proměny ideálu ženské krásy. Metodologická část je zaměřena na zobrazování ideálu ženské krásy v časopise Vlasta v …more
Abstract:
This diploma thesis is focused on the stereotypical view of women in the media. Specifically the ideal of beauty. The theoretical part explain the concept of stereotype, genesis and gender. It focuses on media stereotypes, gender stereotypes and the relationship between media and gender. Described is the development of the ideal of feminine beauty. The methodological part is trying to capture the view …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 10. 2014
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Tomáš Kobes, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HUCLOVÁ, Kateřina. Geneze stereotypního zobrazování žen v českých médiích na vybraném příkladu od roku 2000 do roku 2012. Plzeň, 2014. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/