Bc. Radoslava Hyánková

Bakalářská práce

Autismus, komunikace a média

Autism, communication and media
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá především komunikací, a to s lidmi (dětmi) s poruchou autistického spektra skrze arteterapii. Kromě komunikace, kterou společnost různými způsoby vyvíjí k lidem s autismem, mapuje i komunikaci směrem k této společnosti o autismu prostřednictvím médií. Zároveň nastiňuje teoretická východiska k arteterapii, poruše autistického spektra a médiím. Součástí práce je fotodokumentace …více
Abstract:
This bachelor thesis deals mainly with communication with people (children) with autistic spectrum disorders through art therapy. It also maps communication through the media towards society which in various ways is making efforts to communicate with people with autism. At the same time, it outlines the theory of art therapy, autistic spectrum disorders and the media. This thesis also contains a photografic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Blahoslav Rozbořil, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. MgA. Ondřej Navrátil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta