Věra Hladíková

Bachelor's thesis

Motivace jako dílčí fáze vyučovacího procesu se zaměřením na výuku anglického jazyka

Motivation as a part of the teaching process with a main focus on English language teaching
Anotácia:
Tato práce se zabývá problematikou motivace jako dílčí fáze vyučovacího procesu se zaměřením na výuku anglického jazyka. Pro výuku cizího jazyka je motivace klíčová. Motivace je podpůrnou složkou (nejen) ve výuce cizího jazyka a jejím účelem je probudit u studentů zájmem o daný jazyk. V teoretické části se věnuji motivaci ve vyučování a jejím funkcím a faktorům, které ji ovlivňují. V empirické části …viac
Abstract:
This work deals with the issue of motivation as part of the teaching process with a main focus on English language teaching. Motivation is very important for English language teaching. Motivation not only supports second language teaching but also stimulates students’ interest in language learning. The theoretical part of this work focuses mainly on motivation in the teaching and learning process and …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 9. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 9. 2012
  • Vedúci: Mgr. Květa Suchánková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Ilona Moravcová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AKCENT College