Bc. Lucie Jobová

Diplomová práce

Pracovní motivace generace Y

Work motivation of the generation Y
Anotace:
Diplomová práce se zabývá zjišťováním, které motivační faktory jsou pro Generaci Y nejvýznamnější a mají největší vliv na pracovní motivaci Generace Y. Cílem práce bylo odpovědět na hlavní výzkumnou otázku: Jaké faktory ovlivňují motivaci Generace Y v zaměstnání? Práce byla rozdělena na tři navzájem na sebe navazující celky. První část je věnována teoretickým východiskům motivace a následně generačnímu …více
Abstract:
This thesis deals with the identification, which factors of the motivation are most significant for the Generation Y and have the greatest impact on the motivation of Generation Y. The aim of the study was to answer the main question: What factors affect the motivation of the Generation Y at work? The work was divided into three mutually interconnecting units. The first part is devoted to theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D., Mgr. Lucie Hejtmánková
  • Oponent: Mgr. Martin Žižlavský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií