Theses 

Grafomotorická připravenost dětí při vstupu do základní školy z pohledu učitelek mateřské školy a učitelů základní školy. – Lenka KYSILKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy

Lenka KYSILKOVÁ

Bakalářská práce

Grafomotorická připravenost dětí při vstupu do základní školy z pohledu učitelek mateřské školy a učitelů základní školy.

Graphomotorical readiness of children entering elementary school from the perspective of kindergarten and primary school teachers

Anotace: Bakalářská práce se zabývá grafomotorickou připraveností dětí při vstupu do základní školy. V první části jsou uvedeny teoretické poznatky o vývoji dítěte z hlediska motorického, kresebného a grafomotorického. Dále se zmiňuji o prvopočátečním psaní a současných kurikulárních dokumentech pro předškolní a základní vzdělávání v oblasti psaní. Praktická část je věnována pedagogickému výzkumu, který řeší problematiku vnímání úrovně připravenosti dětí předškolního věku z hlediska rozvoje jejich grafomotorických dovedností, a to z pohledu učitelek mateřských škol a učitelů prvních tříd základních škol. Hlavní výzkumnou metodou je metoda dotazníkového šetření. V praktické části jsou popsány výzkumné metody využité pro získání požadovaných informací, analýza získaných dat a jejich vyhodnocení.

Abstract: The bachelor work focuses on the graphomotoric readiness of children upon their admission to an elementary school. Its first part covers a theoretical knowledge on child development from the motoric, graphic, and graphomotoric aspect. Then it describes initial writing as well as current curricula for pre-school and elementary education in writing. The second practical part is devoted to educational research on perception of readiness of preschool children in terms of the development of their graphomotoric skills. The issue is examined foremostly by questionnaire method involving teachers of kindergartens and first classes of elementary schools. Other research methods as well as the analysis of data and their assessment are described.

Klíčová slova: jemná motorika, kresba, grafomotorické schopnosti, psaní

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2015
  • Zveřejnit od: 7. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Ing. Zuzana Maňourová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.1.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 1. 2015 dostupné: světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=33202 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

KYSILKOVÁ, Lenka. Grafomotorická připravenost dětí při vstupu do základní školy z pohledu učitelek mateřské školy a učitelů základní školy.. Č. Bud., 2015. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 5. 2019 18:45, 20. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz