Mgr. Ondřej Petráš

Master's thesis

Rozvojové grantové projekty jako příležitost k učení

Developmental grant projects as opportunity for learning.
Abstract:
V dnešní době moderního spolufinancování školství v rámci vzdělávací politiky Evropské unie a České republiky skrze granty je čím dál častějším jevem participace učitelů na realizaci těchto grantových projektů. Tato práce si klade za cíl identifikovat a následně popsat příležitosti k učení, které v rámci přípravy a realizace těchto grantových projektů vznikají. V teoretické části se práce věnuje popisu …more
Abstract:
In the time of the modern co-financing of schools according to European Union‘s and Czech Republic‘s educational policy through grants, there is far more occurring phenomena of teachers participating in the realization of those projects. This thesis main goal is to identify and describe learning opportunities whom are occurring while teachers participate on preparation and realization of those grant …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2017
  • Supervisor: doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.
  • Reader: doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta