Bc. Michal Zeman

Diplomová práce

Charakterizace bakteriofágů Staphylococcus sciuri

Characterization of Staphylococcus sciuri bacteriophages
Abstract:
The draft genomes of two novel temperate Staphylococcus sciuri bacteriophages, φ575 and φ879 from clinical samples have been analysed. Genomes are 42 180 and 38 536 bp long. Their 58 and 53 open reading frames (ORFs) are arranged in functional modules encoding packaging, head and tail morphogenesis, lysis, integration and DNA replication. According to their genome structure and electron microscopy …více
Abstract:
Byly analyzovány téměř kompletní genomy dvou nově popsaných temperovaných fágů φ575 a φ879 z klinických izolátů Staphylococcus sciuri. Délka genomů je 42 180 a 38 536 bp. Jejich 58 a 53 otevřené čtecí rámce jsou uspořádány do funkčních modulů kódujících sbalování, morfogenezi hlavičky a bičíku, lyzi, integraci a replikaci DNA. Podle struktury genomu a elektronové mikroskopie patří oba do čeledi Siphoviridae …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta