Jiří Ludvík

Bakalářská práce

Finnacování VŠ se zaměřením na kvalitativní kriteria

Funding of public universities with focus on qualitative criteria
Anotace:
Bakalářská práce jako celek pojednává o financování veřejných vysokých škol v České republice. Bakalářská práce se nejprve věnuje obecně školství v České republice a charakterizuje samotný termín vysokoškolské vzdělání. Postupně se pak dostává až k problému financování veřejných vysokých škol a podrobně popisuje tento proces v České republice. Jako hlavní problém poté bakalářská práce analyzuje kvalitativní …více
Abstract:
The bachelor's thesis as a whole deals with funding of public universities in the Czech Republic. The bachelor's thesis deals at first with education system in the Czech Republic and defines the term "university education" as such itself. Step by step gets it to the problematics of funding public universities and describes this process in the Czech Republic in detail. As a main issue the bachelor's …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2013
  • Vedoucí: Václav Urbánek
  • Oponent: Rudolf Kubík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/35007