Bc. Martin Fáber

Bakalářská práce

Hodnotová analýza vybraných akciových titulov z akciovej burzy New York Stock Exchange

Value investing of selected stocks from New York Stock Exchange
Abstract:
The main goal of bachelor thesis Value investing of selected stocks from New York stock exchange, is to formulate investing recommenda-tion on the basis of aplicated value analysis for securities. In the first chapter I introduce theoreticall basics for analysis of stock , where I will explain process of making a value. In the second chapter I apply these theoreticall knowledge for making an analysis …více
Abstract:
Cieľ bakalárskej práce Hodnotová analýza akciových titulov z akciovej burzy New York Stock Exchange je sformulovať investičné odporučenie na základe aplikovania hodnotovej analýzy na cenné papiere. V prvej kapitole predstavím teoretické základy pre analýzu akciového titulu, kde vysvetlím postup tvorby tejto hodnoty. V druhej kapitole aplikujem teoretické poznatky na vykonanie analýzy konkrétneho akciového …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2021
  • Vedoucí: Ing. Dagmar Vágnerová Linnertová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Finance / Finance

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.