Bc. Jana NOVOTNÁ

Diplomová práce

Modifikace organokovových sítí (MOFs) pro adsorpci iontů těžkých kovů z vodného prostředí.

Modification of metal-organic frameworks for adsorption of heavy metal ions from aqueous solution.
Anotace:
V této práci bylo zjišťováno, zda modifikace dokáže navýšit adsorpční schopnosti materiálů MOFs pro Zn2+ a Cd2+ ionty. Byly připraveny materiály Cu3(BTC)2 a Cu(TPA). Složení materiálu Cu(TPA) bylo ověřováno pomocí termické analýzy a AAS. Výsledky lépe odpovídají stechiometrii materiálu Cu2(TPA). Na připravených materiálech byly provedeny modifikace ethylendiaminem (ED), kyselinou aminomethansulfonovou …více
Abstract:
This work investigated whether a modification is able to increase the adsorption ability of MOFs materials for Zn2+ and Cd2+ ions. Materials Cu3(BTC)2 and Cu(TPA) were prepared. The composition of Cu(TPA) was verified by thermal analysis and AAS. The results reflect better the Cu2(TPA) stoichiometry. The modifications of prepared materials were made by ethylene diamine (ED), aminoethanesulfonic acid …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2016
Zveřejnit od: 25. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NOVOTNÁ, Jana. Modifikace organokovových sítí (MOFs) pro adsorpci iontů těžkých kovů z vodného prostředí.. Ostrava, 2016. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Chemie / Analytická chemie pevné fáze

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.