Bc. Jan Devátý

Bakalářská práce

Schengenský prostor a státní hranice České republiky

Schengen Area and State Border of the Czech Republic
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tématem schengenského prostoru a státních hranic České republiky. První kapitola popisuje historický vývoj a změny na státních hranicích ČR od doby 1. světové války až po současnost. Druhá kapitola je věnována přípravám České republiky na vstup do schengenského prostoru a s tím souvisejícími právními dokumenty Schengenské smlouvy a Schengenské prováděcí úmluvy. Třetí kapitola …více
Abstract:
Bachelor´s work deals with a topic of the Schengen area and a state border of the Czech Republic. First chapter describes a historical development and changes on the state borders of the CZ since the 1st World War until the current time. Second chapter is devoted to preparations of the Czech Republic for an accession to Schengen area and therefore related legal documents The Schengen Agreement and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. JUDr. Vladimír Zoubek, CSc.
  • Oponent: prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře