Bc. Klára Fligrová

Diplomová práce

Aplikace systému řízení rizik ve vybraném podniku "xy"

The application of risk management system i a chosen company "XY"
Anotace:
Tato diplomová práce se nazývá Aplikace systému řízení rizik ve vybraném podniku ,,XY''. Cílem této práce je identifikace výrobně-operačních rizik a doporučení na zlepšení systému řízení těchto rizik jako součásti risk managementu v automobilové výrobě. První část práce je teoretickou základnou v oblasti problematiky řízení rizik v podniku. Tyto teoretické poznatky a postupy jsou dále zpracovány pomocí …více
Abstract:
This diploma thesis is called The application of risk management system in a chosen company ,,XY''. The aim of this thesis is to identify production-operational risks and recommendations for improving the risk management system as a part of the automotive production. The first part of the thesis is the theoretical basis in the field of risk management which is implemented in a company. These theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Viktor Hrdina, MBA
  • Oponent: PhDr. Ing. Václav Kupec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní