Bc. Klára Fligrová

Master's thesis

Aplikace systému řízení rizik ve vybraném podniku "xy"

The application of risk management system i a chosen company "XY"
Abstract:
Tato diplomová práce se nazývá Aplikace systému řízení rizik ve vybraném podniku ,,XY''. Cílem této práce je identifikace výrobně-operačních rizik a doporučení na zlepšení systému řízení těchto rizik jako součásti risk managementu v automobilové výrobě. První část práce je teoretickou základnou v oblasti problematiky řízení rizik v podniku. Tyto teoretické poznatky a postupy jsou dále zpracovány pomocí …more
Abstract:
This diploma thesis is called The application of risk management system in a chosen company ,,XY''. The aim of this thesis is to identify production-operational risks and recommendations for improving the risk management system as a part of the automotive production. The first part of the thesis is the theoretical basis in the field of risk management which is implemented in a company. These theoretical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2018
  • Supervisor: Ing. Viktor Hrdina, MBA
  • Reader: PhDr. Ing. Václav Kupec, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní