Theses 

Aplikace systému řízení rizik ve vybraném podniku "xy" – Bc. Klára Fligrová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Bc. Klára Fligrová

Master's thesis

Aplikace systému řízení rizik ve vybraném podniku "xy"

The application of risk management system i a chosen company "XY"

Anotácia: Tato diplomová práce se nazývá Aplikace systému řízení rizik ve vybraném podniku ,,XY''. Cílem této práce je identifikace výrobně-operačních rizik a doporučení na zlepšení systému řízení těchto rizik jako součásti risk managementu v automobilové výrobě. První část práce je teoretickou základnou v oblasti problematiky řízení rizik v podniku. Tyto teoretické poznatky a postupy jsou dále zpracovány pomocí adekvátních metod v praktické části. Kde jsou aplikovány do prostředí konkrétního podniku. Hlavním přínosem této práce je komplexní přehled rizik a doporučení, jak by mohl tento podnik v budoucnu postupovat v jejich řízení.

Abstract: This diploma thesis is called The application of risk management system in a chosen company ,,XY''. The aim of this thesis is to identify production-operational risks and recommendations for improving the risk management system as a part of the automotive production. The first part of the thesis is the theoretical basis in the field of risk management which is implemented in a company. These theoretical knowledge and principles are further elaborated using appropriate methods in the practical part where they are applied to a production environment. The main acquisition of this thesis is the complex overview of risks and recommendations how this company can solve and manage these risks in the future.

Kľúčové slová: Riziko, risk management, analýza rizik, výrobně-operační riziko, systém řízení rizik

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2018
  • Vedúci: Ing. Viktor Hrdina, MBA
  • Oponent: PhDr. Ing. Václav Kupec, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Hore | Aktuálny dátum a čas: 16. 7. 2019 02:26, 29. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz