Bc. Lada JŮDOVÁ

Diplomová práce

Význam státního hradu Pernštejn pro cestovní ruch na mikroregionální úrovni

The importance of state castle Pernštejn presence for tourism on microregional level
Anotace:
Diplomová práce se zabývá posouzením vlivu lokalizace státního hradu Pernštejn na cestovní ruch v mikroregionu Bystřicko. Práce je řešena podle stanovených dílčích cílů. V rámci prvního dílčího cíle bylo zjišťováno postavení hradu v systému atraktivit cestovního ruchu daného regionu. Dále bylo zjišťováno jak se návštěvníci v mikroregionu pohybují a jaká jsou jejich hlavní cílová místa. Poslední dílčí …více
Abstract:
The dissertation treats of the appreciation of the localization´s influence of the Pernštejn castle on the tourism in region Bystřicko. The dissertation was written according to defined objects. According to the first object, I investigated the position of the castle on the system of the tourism´s attractions in the region. Following investigation is {--} the behaviour of visitors, their basic places …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2008
Zveřejnit od: 30. 4. 2008
Identifikátor: 9115

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 9. 6. 2008
 • Vedoucí: RNDr. Josef Navrátil, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JŮDOVÁ, Lada. Význam státního hradu Pernštejn pro cestovní ruch na mikroregionální úrovni. Č. Bud., 2008. diplomová práce (Ing.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 30. 04. 2008

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 30. 4. 2008 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Ekonomická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses zfekxf zfekxf/2
21. 8. 2009
Složky
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.