Lukáš Krejčí

Diplomová práce

Likvidace zahraničních pojistných událostí

International claims settlement
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá likvidací škod z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se zahraniční účastí. Práce je rozdělena do pěti částí. První část zajišťuje vstup do této problematiky, druhá část má za úkol objasnit vývoj až do současného stavu v této oblasti. Ve třetí části je provedena analýza současného stavu likvidace na vzorku šesti zemí. Čtvrtá kapitola pak obsahuje konkrétní případovou …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the claims settlement from the MTPL insurance with foreign party participation. The thesis is divided into five chapters. The first chapter ensures the entry into this issues, second chapter is to clarify the developent up to the current situation in this area. The third chapter analyzes the current state of settlement on a sample of six selected countries. The fourth …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Václav Křivohlávek, CSc.
  • Oponent: Dr. Milan Hradec

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní