Danyang Pan

Master's thesis

Testing the Weak Form of Efficient Market Hypothesis in Stock Markets

Testing the Weak Form of Efficient Market Hypothesis in Stock Markets
Anotácia:
This thesis is focused on testing the weak form efficiency in different stock markets using linear and nonlinear methods of testing. For the purpose of this thesis we utilized daily time series of Chinese, Japanese and British stock markets in the period from 2003 to 2015. Chinese stock market was approximated by Shanghai and Hong Kong stock markets. In this thesis, we evaluated the weak form of efficiency …viac
Abstract:
This thesis is focused on testing the weak form efficiency in different stock markets using linear and nonlinear methods of testing. For the purpose of this thesis we utilized daily time series of Chinese, Japanese and British stock markets in the period from 2003 to 2015. Chinese stock market was approximated by Shanghai and Hong Kong stock markets. In this thesis, we evaluated the weak form of efficiency …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2016
  • Vedúci: Petr Seďa
  • Oponent: Tomáš Tichý

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava