Kateřina BĚLOŠICKÁ

Bakalářská práce

Návykové látky v těhotenství

Addictive substances in pregnancy
Anotace:
ABSTRAKT Cíl: Cílem mé bakalářské práce bylo zjistit, zda jsou ženy po porodu informovány o neblahém vlivu při užívání návykových látek v těhotenství. Dále jsem zjišťovala, zda jsou mezi respondetkami ženy, které před otěhotněním užívaly návykové látky a jestliže ano, tak které z nich je užívaly nadále i v těhotenství. Metodika: Výzkumný soubor v průzkumném šetření tvořilo 103 žen po porodu ležících …více
Abstract:
ABSTRACT Objective: The objective of my thesis was to determine whether post-partum women are informed about the harmful impact of addictive substances used during pregnancy. I also examined whether respondents among women before pregnancy used addictive substances and if so, which ones and whether they continued to use them during their pregnancy. Methods: The research group consisted of 103 postpartum …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2015
Zveřejnit od: 28. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jiřina Kyčerková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BĚLOŠICKÁ, Kateřina. Návykové látky v těhotenství. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta