Bc. Veronika Aksamítová

Master's thesis

Data analysis of production defect data

Data analysis of production defect data
Anotácia:
Hlavným cieľom tejto práce je návrh a implementácia systému schopného vyhľadávania podobných dát popisujúcich chyby v produkcií, na základe textovej podobnosti. Druhým cieľom práce je analýza dát o chybách v produkcii. Prvá časť popisuje kontext práce. Teoretické koncepty z vyhľadávania podobnosti, ako algoritmus Tf – idf, niekoľko typov mier porovnávania na základe slov a rôzne základné tvary slova …viac
Abstract:
The main objective of this master thesis is the design and implementation of the system which will provide a text-based similarity search for production defected data and the basic analyses of these data. The first part describes the context of the master thesis. Theoretical concepts from similarity search, like Term frequency – Inverse document frequency, several types of term-based similarity measures …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2018
  • Vedúci: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.
  • Oponent: PhD Bruno Rossi

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / odbor:
Applied Informatics / Applied Informatics

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.