Mgr. Roman Janda

Diplomová práce

Zákon o sportu - zvláštní úprava závislé práce

Law about the Sport - Special Treatment of Dependent Work
Anotace:
Tato práce uvádí čtenáře do problematiky postavení profesionálních sportovců kolektivních sportů jako zaměstnanců v pracovně právním poměru. Úvodní část práce se zabývá současnou právní úpravou sportu a profesionálního sportovce jako takového, ale i jeho postavení v pracovně právních vztazích. V hlavní části autor navrhuje dílčí obsah možné samostatné úpravy pracovně právního postavení profesionálních …více
Abstract:
This diploma thesis introduces the reader to the problems of professional sports-men of team sports as employees in employment. The first part of the thesis deals with the current legislation of sport and a professional sportsman. In the main part, the author proposes the partial contents of possible separate modifications for employment status of professional sportsmen who for his needs he called …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 9. 2016
  • Vedoucí: JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Jana Komendová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo