Mgr. Tomáš Kaválek

Bakalářská práce

Útočná taktika Kurdské strany pracujících v Turecku v letech 2004 až 2011

Offensive tactics of PKK in Turkey in 2004 - 2011
Anotace:
Předložená případová studie se zabývá útočnou taktikou Kurdské strany pracujících (PKK) při jejím ozbrojeném zápasu v Turecku v období 2004 až 2011. Činnost PKK je zasazena do konceptu povstání (insurgency). Analýza se soustředí na deskripci a interpretaci podoby útočných operací provedených PKK. Na základě analýzy operační úrovně činnosti PKK jsou identifikovány prosazované povstalecké taktiky.
Abstract:
Presented case study is dealing with offensive tactics of Kurdistan Workers‘ Party (PKK) during its armed struggle in Turkey in period from 2004 to 2011. Activities of the PKK are framed in the concept of insurgency. The analysis is focused on description and intepretation of nature of offensive PKK’s operations. On the basis of the analysis of operational level of PKK’s activities the pursued insurgent …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Šmíd, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Michael Murad

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Politologie / Bezpečnostní a strategická studia

Práce na příbuzné téma